Machapisho

UTABIRI WA MVUA ZA MSIMU WA MASIKA (MAM) 2020

Pakua

Dondoo muhimu za mvua za Aprili-Mei 2020

Taarifa hii inatoa uchambuzi na mrejeo wa mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa na mwelekeo wa mvua katika kipindi cha mwezi Aprili – Mei, 2020, ushauri kwa wadau wa sekta mbalimbali kama vile Kilimo na Usalama wa Chakula, Mifugo na Wanyamapori, Maliasili na Utalii; Nishati na Maji; Mamlaka za Miji, Afya pamoja na Menejimenti za Maafa. Mambo muhimu katika taarifa hii ni:-

i.Mvua kubwa zilizonyesha katika kipindi cha mwezi Machi na zile ambazo zinatarajiwa kunyesha katika mwezi Aprili na Mei zitasababisha msimu kuwa na mvua za wastani hadi juu ya wastani katika maeneo mengi ya mikoa ya Dar es Salaam, Pwani (ikijumuisha kisiwa cha Mafia) pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro hadi kufikia mwisho wa msimu wa mvua za Masika.

ii.Maeneo mengi yanayopata mvua za Masika (Nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini, ukanda wa Ziwa Victoria) yanatarajiwa kupata mvua za juu ya wastani katika wiki mbili za mwanzo wa mwezi Aprili, 2020 ikifuatiwa na upungufu katika wiki mbili za mwisho za mwezi.

iii.Katika kipindi cha mwezi Mei, 2020 hali ya ukavu itakayoambatana na vipindi vichache vya mvua inatarajiwa katika maeneo mengi yanayopata mvua za Masika ambapo msimu unaelekea kuisha.

Aidha, mvua za Msimu (Novemba-Aprili) zilizoanza mwezi Novemba, 2019 katika maeneo yanayopata msimu mmoja wa mvua kwa mwaka zinatarajiwa kuisha katikati ya mwezi Aprili, 2020 katika maeneo mengi.


Athari zinazotarajiwa:


i. Mvua za kutosha katika maeneo yanayotarajiwa kupata mvua za wastani hadi juu ya wastani, zinatarajiwa kunufaisha uzalishaji wa mazao mbalimbali yakiwemo yale yanayostahimili unyevunyevu mwingi ardhini kama vile mpunga. Aidha, uwepo wa malisho na maji ya kutosha kwa ajili ya mifugo na wanyamapori vinatarajiwa.
ii. Milipuko ya magonjwa na wadudu waharibifu vinaweza kujitokeza kutokana na hali ya unyevunyevu na kutuama kwa maji.
iii. Uchimbaji wa madini ufanyike kwa kuzingatia utabiri uliotolewa kwani ongezeko la maji katika udongo linaweza kusababisha maporomoko ya ardhi hususan katika maeneo yanayotarajiwa kupata mvua za wastani hadi juu ya wastani.
iv. Vipindi vifupi vya mvua kubwa vinaweza kujitokeza hata katika maeneo yanayotarajiwa kupata mvua za wastani hadi chini ya wastani, hivyo jamii inashauriwa kuchukua hatua stahiki kupunguza athari zinazoweza kujitokeza.

Kwa taarifa zaidi, tafadhali pakua